,

Κύπελλα Classic


Κωδικός προϊόντος:17.06
∆ιάμετρος: 60mm Υψος: 50mm

500τεμ. ανά κιβώτιο