,

Κύπελλα Rosa


Κωδικός προϊόντος:17.01
∆ιάμετρος: 60mm – Υψος: 75mm

300τεμ. ανά κιβώτιο