,

Μπαλάκια Μικρά


Κωδικός προϊόντος: 00.04

Διάμετρος 26mm 
Ύψος: 13mm

2000τεµ. ανά κιβώτιο