,

Μπωλ Μικρά Ζαχάρεως


Κωδικός προϊόντος: 08.02

∆ιάμετρος:100mm
Χωρητικότητα:160ml

50τεμ. ανά κιβώτιο